POS bán lẻ

Thông tin cần biết: mục "POS bán lẻ" là nơi để dành tạo các đơn hàng bán lẻ offline tại cửa hàng.

Last updated