Yêu cầu

Thông tin cần biết: mục "Yêu cầu" là nơi khách hàng có thể trao đổi, đưa ra yêu cầu của mình cho nhà bán hàng.

Last updated