Phân quyền

Thông tin cần biết: Mục "Phân quyền" nghĩa là phân chia những quyền hạn được sử dụng của từng cá nhân khi sử dụng website.

Chú ý: Trong quá trình thao tác sử dụng nếu gặp lỗi hoặc sự cố liên quan đến vấn đề kỹ thuật bạn có thể liên hệ qua: zalo.me/3300191560045656255

Last updated