Người giao

Thông tin cần biết: Mục "Người giao" sẽ cho bạn biết thông tin cá nhân của từng shipper giao từng đơn hàng cụ thể.

Chú ý: Bạn hãy dành ra ít phút xem video người giao về hệ thống web admin 2.0 của chúng tôi để bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn được dễ dàng hơn.

Last updated