Khu vực giao hàng

Thông tin cần biết: Mục "Khu vực giao hàng" sẽ cho bạn biết thông tin địa điểm cụ thể để nhận hàng.

Chú ý: Bạn hãy dành ra ít phút xem video người giao về hệ thống web admin 2.0 của chúng tôi để bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn được dễ dàng hơn.

Last updated