Người dùng

Thông tin cần biết: Là danh sách những người được phân quyền để sử dụng website như nhân viên bán hàng, admin...

Chú ý: Trong quá trình thao tác sử dụng nếu gặp lỗi hoặc sự cố liên quan đến vấn đề kỹ thuật bạn có thể liên hệ qua: zalo.me/3300191560045656255

Last updated