Comment on page
👤

Admin startup

Hướng dẫn sử dụng dành cho gói dịch vụ Startup.
Thông tin cần biết: Gói Admin startup cho phép người dùng có thể sử dụng rất ít tính năng của website.
Link đăng nhập webadmin - https://startup.hitime.vn/admin2/
Admin startup có 3 mục cơ bản, đó là: