👤Admin startup

Hướng dẫn sử dụng dành cho gói dịch vụ Startup.

Thông tin cần biết: Gói Admin startup cho phép người dùng có thể sử dụng rất ít tính năng của website.

Link đăng nhập webadmin - https://startup.hitime.vn/admin2/

Admin startup có 3 mục cơ bản, đó là:

👨‍💻pageChăm sóc📙pageNội dung số❄️pageHệ thống

Last updated