Khách hàng

Thông tin cần biết: mục "Khách hàng" là nơi hiển thị danh sách các khách hàng đã mua hàng trên Website hoặc Mobile app. Bạn có thể chỉnh sửa hoặc thêm mới thông tin khách hàng.

Chú ý: Bạn hãy dành ra ít phút xem video khách hàng về hệ thống web admin 2.0 của chúng tôi để bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn được dễ dàng hơn.

Last updated