📊Thống kê

Thông tin cần biết: Ở mục "Thống kê" là nơi thống kê lại tất cả thông tin khách hàng mua hàng tại Website hoặc Mobile App"

Thống kê gồm có 2 mục chính, đó là:

pageKinh DoanhpageBáo cáo

Last updated