Nén hình ảnh cho website

Việc nén hình sẽ giúp cho website nhanh hơn và thân thiện hơn với Google.

Thông tin cần biết: Google đã dành vài năm để tạo ra WebP với mục tiêu giảm kích thước file hình ảnh mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Để làm điều này, định dạng hình ảnh WebP sử dụng thuật toán nén hiệu quả hơn, giúp kích thước file hình ảnh trên web nhỏ hơn đáng kể so với JPEG hoặc PNG.

Link nén ảnh: https://cloudconvert.com/ - Giới hạn một ngày chuyển đổi được 25 ảnh.

Last updated