🫂Admin Pro

Hướng dẫn sử dụng dành cho gói dịch vụ Pro & Customize.

Thông tin cần biết: Gói Admin Pro cho phép người dùng có thể truy cập hết tất cả các tính năng của website.

Link đăng nhập webadmin - https://admin.hitime.vn/admin2/

Admin Pro gồm có 7 mục cơ bản sau:

📊pageThống kê👨‍👩‍👧‍👧pageBán hàng🧑‍🚒pageGiao nhận👨‍💻pageChăm sóc🎗️pageCông việc📙pageNội dung số❄️pageHệ thống

Last updated