Thiết kế hình ảnh bằng Canva

Thông tin cần biết:

  • Kích thước hình ảnh sản phẩm: 600 x 600 px (Ảnh vuông)

  • Kích thước banner Desktop: 1903 x 758 px (Ảnh ngang)

  • Kích thước banner Mobile: 656 x 1080 px (Ảnh dọc)

  • Thiết kế tại: https://www.canva.com/

Last updated