👥Admin Basic

Hướng dẫn sử dụng dành cho gói dịch vụ Basic & Basic Plus.

Thông tin cần biết: Gói Admin Basic cho phép người dùng có thể sử dụng một số tính năng cơ bản của website.

Link đăng nhập webadmin - https://basic.hitime.vn/admin2/

Admin Basic gồm có 5 mục chính, cụ thể:

📊pageThống kê👨‍👩‍👧‍👦pageBán hàng👨‍💻pageChăm sóc📙pageNội dung số❄️pageHệ thống

Last updated