Voucher

Thông tin cần biết: mục "Voucher" là nơi để tạo mã khuyến mãi giảm giá theo % hoặc số tiền cố định trên tổng giá trị đơn hàng.

Last updated