Thông báo

Thông tin cần biết: mục "Thông báo" là thống báo cho khách hàng những chương trình khuyến mãi, chúc mừng sinh nhật...mà shop muốn chăm sóc khách hàng.

Last updated